lektor

19.03.2024

V mojom živote  milujem veci, ktoré mi pošle vesmír sám, ktoré sú  presne ušité, či vymodelované podľa mojich požiadaviek  a ešte viac s tajomstvom či prekvapením, a ja neviem, čo  je v tých otvoreným  dverách pre mňa pripravené. Nádherným príkladom je  stretnutie s  Lenkou Kresáčovou. 

LENKA KRESÁČOVÁ

 L´Art

ZÁŽITKOVÉ MAĽOVANIE

Pre Lenku pracujem ako lektor. Nádherná práca s ľuďmi, maľovanie, tvorenie v príjemnom prostredí reštaurácii, kaviarne, na terase... Spolupráca druhým rokom , viac ako 2400 ľudí, cez 210 maľovaní, 7 detských letných art campov a  počas školského roku 5 krát minikurzy pre detičky.