Kafe Lampy

 KAFE LAMPY 

krátke obhliadnutie sa
Výstava v nádherných priestoroch, ktorú mohli vzhliadnuť školiace sa skupiny, kde sa konali teambuildingové akcie, pracovné či súkromné posedenia s kávičkou či sektom. Ďakujem Andrejke Reichovej za jej propagáciu, ďakujem modelkám, ktoré prezentovali moje kabátiky a kostými na derniere 28.11.2023, kde bola príjemná veselá atmosfére.