4 svety

farby, štetce, plátna, látky, strihy, gombíky, zipsy, prehliadky, ľudia, kaviarne, pohoda, tvorivosť, umelecké diela, obrazy, fotografie, to všetko spája jedno spoločné

 painter

21.03.2024

Inšpiráciou je pre Zuzanu všetko okolo nás. Zdanlivo všedné veci, ktoré však vie odhaliť len skúsené oko. Jej práca je proces, sled krokov navzájom na seba nadväzujúcich. Dôležité je si vybrať ten ďalší, na ktorý bude nadväzovať zase ďalší a ďalší krok........... . Nič nie je vopred určené a rozhodnuté. Je to mnohovrstvový proces premeny obrazu,...

Odevy Zuzany majú svoj vyprofilovaný ojedinelý štýl, ktorý je ľahko zapamätateľný. A v tomto smere je "v móde" SUZANE zadefinovaná originalita. Autorka sa s matériou, farbami, štruktúrami a strihom hrá, modelom priznáva istý moment intuitívnej (až detinsky naivnej) šantivosti, bezbrehej veselosti a zároveň akcentuje v textíliách akúsi divadelnú...

 lektor

19.03.2024

V mojom živote milujem veci, ktoré mi pošle vesmír sám, ktoré sú presne ušité, či vymodelované podľa mojich požiadaviek a ešte viac s tajomstvom či prekvapením, a ja neviem, čo je v tých otvoreným dverách pre mňa pripravené. Nádherným príkladom je stretnutie s Lenkou Kresáčovou.

 galerist

18.03.2024

Pre Gallery Rent Art som robila galeristku. Nádherné roky výstav, práce s umelcami pre spoločnosti v business centrách. Prinášali sme umenie medzi ľudí. Zvyšovali sme image firiem, zviditeľňovali sme umelcov, výtvarníkov, fotografov.